Aardstralen & Wateraders

Aardstralen & Wateraders

Om in balans te zijn is het van belang je prettig te voelen op je woon- en werkplek.

Dit kan verstoord worden door stralingen van velerlei aard, bijvoorbeeld:

  • aardstralen;
  • wateraders;
  • technische straling.

Deze stralingen zijn met het blote oog niet zichtbaar, maar voor velen van ons wel direct of indirect waarneembaar. De verschillende soorten stralingen kunnen het immuunsysteem aantasten, en velerlei klachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld: onrustig slapen, slapeloosheid, oorsuizen, hoofdpijn, bedplassen, vermoeidheid, allergieën, concentratiegebrek, rugpijn en spieraandoeningen. Het is daarom van belang om niet bovenop deze “verstoorde” plekken te werken of te slapen.

Met behulp van mijn wichelroede en/of pendel kan ik de plekken lokaliseren en je verder adviseren.

Ook worden tegenwoordig velen van ons overladen met onzichtbare straling, door het gebruik van allerlei apparatuur.

Deze straling kan ontstaan door het gebruik van onder andere mobiele telefonie, tablet, draadloze telefoon, computer, magnetron en nog veel meer. Om hier op een zo gezond mogelijke manier mee om te gaan, kan ik je vele tips geven, die er voor kunnen zorgen dat jouw woning zo stralingsarm mogelijk blijft en jij zo gezond mogelijk.