Hoogsensitief en paranormaal begaafd

Het komt vaker voor dat mensen die hoogsensitief zijn ook paranormaal begaafd zijn.

Dit kan als een enorme last ervaren worden, omdat zij al zoveel voelen en waarnemen. Velen sluiten zich hier dan ook voor af, omdat er anders teveel aan informatie en indrukken binnenkomt.

Zelf weet ik maar al te goed wat het betekent om hoogsensitief te zijn en paranormale gaven te hebben. Door de jaren heen heb ik aardig mijn weg gevonden in dit labyrint van heftige emoties, gevoelens, indrukken, waarnemingen, alles voelen wat van de ander is en alles horen wat de ander niet zegt.

Paranormale ervaringen kunnen zich uiten op het gebied van het voelen(heldervoelend), het horen(helderhorend), het zien(helderziend), helder weten(helderwetend), ruiken(helderruikend) en proeven(helderproevend).

Hoogsensitieve kinderen (en ook volwassenen) kunnen telepatisch contact hebben met alles wat zich in hun omgeving afspeelt en zijn in staat om gedachten, gevoelens en emoties van anderen op te pakken en te voelen alsof het eigen is. Als de ander zegt dat ze zich niet aan moeten stellen of dat ze dingen verzinnen kan dat een groot gevoel van verwarring teweeg brengen. Het gevolg kan zijn dat het kind zich af gaat sluiten en ze zullen proberen om hun buitenzintuiglijke vermogens af te sluiten, maar dit gaat niet op voor alle kinderen. De gevoeligste kinderen blijven alles oppakken en voelen uit hun omgeving.

Ze betrekken alles uit de omgeving op zichzelf, wat heel vermoeiend is en ze nog onzekerder maakt.

Het is dan ook belangrijk dat je kind alles wat het voelt, ziet, hoort en beleeft kan vertellen en al helemaal als het kind angstig, onzeker en bang is.

Bij kinderen en volwassenen kunnen deze ervaringen problemen veroorzaken, vooral als het niet herkend wordt als paranormale ervaringen.

Kinderen en dan met name jonge kinderen lijken meer paranormale ervaringen te hebben dan volwassenen en deze ervaringen kunnen ertoe leiden dat kinderen plotseling ander gedrag gaan vertonen zoals bijvoorbeeld niet naar bed willen, bang zijn voor het donker, slecht slapen, dwanghandelingen, concentratieproblemen etc. Het is dan voor ouders heel lastig en in de reguliere zorg wordt dit kind dan ook vaak verkeerd gediagnosticeerd.

Het is moeilijk en lastig om hier je weg in te vinden en graag wil ik jou of je kind helpen zodat er weer meer rust en balans in je leven komt.